Instytut energetyki odnawailnej

Menu Główne

Newsletter


Ankieta

Oceń funkcjonalność programu kolektorek
 

Baza danych kolektorów

   

                  Już w sklepie!

Raport i baza urządzeń

          

                    Już w sklepie!

Studia podyplomowe OZE

pomoc programu kolektorek serii 2.0

pomoc programu kolektorek serii 2.0 - w fazie opracowywania

Wszelkie pytania dotyczące działania programu proszę kierować na 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Tematy pomocy

 • - lokalizacja
 • - kolektor
 • - zasobnik
 • - sterownik solarny
 • - izolacja
 • - armatura
 • - naczynie wzbiorcze
 • - pompa obiegowa

zbieranie informacji o instalacji - formularz

 • -Orientacja kolektora
 • -Średnica przewodów rurowych
 • -Wysokość statyczna Hst
 • -Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (C.W.U)
 • -Temperatura otoczenia zasobnika
 • -Temperatura wody w zasobniku
 • -Współczynnik krotności
 • -Cyrkulacja
 

 

 

 

 

wybór typu instalacji

W programie kolektorek 2.0 użytkownik ma do wyboru 4 typy instalacji

CWU - 1 zasobnik
standardowa instalacja w której występuje jeden zasobnik ciepłej wody. Ogrzewanie ciepłej wody wspomagane jest przez kocioł CO lub inne alternatywne źródło ciepła. - typ instalacji zalecany w obliczeniach standardowych.

CWU - 2 zasobnik
typ instalacji w którym występują dwa zasobniki połączone kaskadowo w zasobniku pierwszym następuje wstępne podgrzewanie wody w zasobniku 2 połączonym dodatkowo do kotła CO lub innego alternatywnego źródła ciepła następuje dogrzanie wody. Taki typ instalacji pozwala lepiej pozyskiwać niskotemperaturową energię z kolektorów co często przekłada sie na wzrost sprawności instalacji.

CWU+CO - 1 zasobnik
typ instalacji w którym CO (centralne ogrzewanie) będzie wspomagane przez kolektory słoneczne. Ten typ instalacji oparty jest o jeden zasobnik ciepłej wody a system priorytetowo nagrzewa ciepłą wodę CWU - W przyjętej metodyce obliczeń uzysk energii słonecznej na CO pojawia się dopiero po zaspokojeniu potrzeb CWU

CWU+CO - 2 zasobnik
typ instalacji w którym CO (centralne ogrzewanie) będzie wspomagane przez kolektory słoneczne. Ten typ instalacji oparty jest o dwa zasobniki(połączone kaskadowo) ciepłej wody a system priorytetowo nagrzewa ciepłą wodę CWU - typ instalacji zalecany jedynie w przypadku ogrzewania niskotemperaturowego. W przyjętej metodyce obliczeń uzysk energii słonecznej na CO pojawia się dopiero po zaspokojeniu potrzeb CWU

 

zbieranie informacji o instalacji - okna wyboru

 do wersji 2.8

kolektorek 2.0 okna wyboru
 

Począwszy od wersji 2.9 wybór poszczególnych urządzeń został zorganizowany w postaci paska górnego a po prawej stronie okna programu została poszerzona informacja o wybranych urządzeniach.  

zbieranie informacji o instalacji

 

 

Aby prawidłowo dobrać instalację solarną należy podać podstawowe informacje o lokalizacji i zainstalowanym sprzęcie.

-Lokalizacja 

okno wyboru lokalizacji

Aby wybrać lokalizację należy otworzyć rozwijane menu (1) a następnie kliknąć na wybrane miasto. Po wczytaniu danych do tabeli należy zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuj"

Wybór lokalizacji służy wprowadzeniu do obliczeń właściwych danych o nasłonecznieniu, usłonecznieniu, temperaturze oraz szerokości geograficznej.

Nasłonecznienie - ilość energii docierająca do poziomej powierzchni ziemi. W programie liczba kWh docierająca do powierzchni m2 w ciągu miesiąca.
Usłonecznienie - liczba godzin słonecznych w ciągu miesiąca.
Temperatura - średnia dzienna temperatura w miesiącu. Temperatura - w przypadku danych użytych w programie jest to średnia dzienna temperatura w danym miesiącu.

 

 

- wybór kolektora 

 

wybor kolektora

 

Aby wybrać kolektor należy otworzyć rozwijane menu (1) a następnie kliknąć na wybraną pozycję. Po wczytaniu danych wybranego urządzenia do tabeli należy zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuj"

Do okna wyboru kolektora słonecznego dołączony jest wykres sprawności kolektora w funkcji różnicy temperatury absorber otoczenie przy założonym natężeniu promieniowania słonecznego G.

Krótka charakterystyka parametrów kolektora niezbędnych do ich porównywania.

k1, k2 - współczynniki przenikania ciepła decydujące o sprawności kolektora. Im niższe wartości współczynników tym kolektor ma lepszą izolację cieplną a za tym wolniej traci energię w niższych temperaturach otoczenia i pracuje z wyższą sprawnością.

sprawność optyczna - określa, jaki procent promieniowania docierającego do kolektora może być przez niego zaabsorbowana i zamieniona na ciepło. Sprawność optyczną, można zdefiniować jako iloczyn optycznych właściwości osłony (transmisja) oraz zdolności absorbcyjnej absorbera(podawana przez producenta).

Powierzchnia - przy wyborze kolektorów należy szczególną uwagę zwrócić na powierzchnię efektywną, czyli tą, na którą pada promieniowanie słoneczne. Ponieważ tylko ta powierzchnia uczestniczy w przetwarzaniu promieniowania na ciepło. W przypadku kolektorów płaskich jest to zazwyczaj powierzchnia netto a w przypadku kolektorów próżniowych to powierzchnie aparaturowa.Informacje umieszczone w dolnej sekcji "Informacje dodatkowe" zamieszczane są przeze producenta sprzętu. Powinny w nich się znaleźć w szczególności link do certyfikatu kolektora oraz badań. Dołączony może zostać także krótki opis oraz strona internetowa producenta lub dystrybutora danego urządzenia.

 

- wybór zasobnika solarnego 

 

okno dodawania zasobnika

 

Aby wybrać zasobnik należy otworzyć rozwijane menu (1) a następnie kliknąć na wybraną pozycję. Po wczytaniu danych wybranego urządzenia do tabeli należy zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuj"

W przypadku obliczeń dla instalacji z jednym zasobnikiem dokonujemy wyboru tylko jednego zasobnika zwracając uwagę na wyliczoną w ostatnim rzędzie "wymaganą pojemność zasobnika"

W przypadku instalacji z dwoma zasobnikami w oknie wyboru pojawią się dwa zasobniki do wyboru. Jak poprzednio należy zwrócić uwagę na pojemności zasobników. Program automatycznie rozdziela wymaganą pojemność równo na dwa zasobniki.

Zasobnik solarny to jeden z najważniejszych elementów instalacji solarnej a jego prawidłowy dobór pozwala na jak najlepsze wykorzystanie energii słonecznej.

Program podaje minimalną wielkość zasobnika jednak należy pamiętać ze im zasobnik solarny jest większy tym lepiej do pewnej granicy. Użycie zbyt dużego zasobnika może być przyczyną nie nagrzewania się CWU do zadanej temperatury. Zaleca się stosowanie pojemności zasobnika wyliczonej przez program w wierszu "Wymagana wielkość zasobnika" +/- 50l.

Energia słoneczna charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem nasłonecznienia w czasie to znaczy, że energia ze słońca nie jest skorelowana z naszym zapotrzebowaniem. Należy pamiętać, że największe zużycie ciepłej wody występuje rano i wieczorem a najwięcej energii dociera do kolektora zazwyczaj w południe. Dodatkowo musimy pamiętać, że często występują dni pochmurne, kiedy ilość energii jest bardzo mała. Z tego względu zasobnik solarny powinien zgromadzić ciepłą wodę przynajmniej na dwa dni. Z uwagi, że zasobnik solarny gromadzi ciepłą wodę na tak długi okres musi charakteryzować się bardzo dobrą izolacją. Szukając oszczędności na zasobniku i wybierając konstrukcje o małych pojemnościach i słabej izolacji znacznie ograniczymy sprawność działania instalacji.

 

 

- wybór sterownika solarnego 

 

okno sterownika

 

Aby wybrać sterownik solarny należy otworzyć rozwijane menu (1) a następnie kliknąć na wybraną pozycję. Po wczytaniu danych wybranego urządzenia do tabeli należy zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuj"

Sterownik solarny jest to urządzenie kontrolujące pracę całej instalacji. Jego główne zadanie to sterowanie pracą pompy solarnej w zależności od temperatur wody w zasobniku oraz płynu znajdującego się w kolektorze. Wiele nowych sterowników ma wiele dodatkowych funkcji jak obsługa wielu zasobników, współpraca układu, CO z CWU, zabezpieczanie przed przegrzaniem. Wybór odpowiedniego sterownika powinien charakteryzować analiza naszych potrzeb tak, aby wybrać urządzenie najlepiej pasujące do naszej instalacji.

 

- wybór izolacji i konstrukcji wsporczych 

 

izolacja i konstrukcje wsporcze

 

Przy wyborze izolacji w pierwszej kolejności dokonujemy wyboru rodzaju izolacji w górnym rozwijanym menu (1), następnie wybieramy grubości izolacji zarówno na zewnątrz (2) jak i wewnątrz(3) budynku klikając myszką na wybraną grubość.

Zastosowanie izolacji znacznie zmniejsza straty energii z przewodów rurowych. Im izolacja jest grubsza tym straty cieplne są mniejsze. Ważny jest również rodzaj izolacji a zwłaszcza parametr lambda, który określa przenikalność cieplną izolacji im wartość współczynnika niższa tym lepsza izolacja cieplna.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na:

- zakres dopuszczalnych temperatur pracy izolacji zwłaszcza tej stosowanej na zewnątrz budynku. Przewody będące w bezpośredniej bliskości kolektora, będą miały bardzo wysoką temperaturę zbliżoną do temperatury kolektora.

- izolacja na zewnątrz budynków powinna charakteryzować się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Zgodnie z polską normą grubość izolacji na zewnątrz budynku powinna być nie mniejsza niż 30mm a wewnątrz budynku nie mniejsza niż 20 mm.

Konstrukcja wsporcza

Aby wybrać konstrukcję wsporczą należy otworzyć rozwijane menu (4) a następnie kliknąć na wybraną pozycję. Po wczytaniu danych wybranego mocowania do tabeli należy zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuj"

 

- armatura 

 

armatura

 

przed wyborem pompy obiegowej i naczynia wzbiorczego należy dokonać obliczeń hydraulicznych w oknie Armatura. okno Armatura pozwala na obliczenie

-pojemności wodnej układu
-łącznych strat ciśnienia co jest niezbędne do obliczenia wysokości podnoszenia pompy obiegowej
-wymaganej wydajności pompy obiegowej
-wymaganej pojemności naczynia wzbiorczego
- kosztów przewodów rurowych i wykorzystanej w instalacji armatury

 

po dokonaniu powyższych obliczeń możemy przejść do wyboru pompy obiegowej oraz naczynia wzbiorczego.

 

- wybór naczynia wzbiorczego 

 

naczynie wzbiorcze wybor

 

 

Naczynie wzbiorcze Aby wybrać naczynie wzbiorcze należy otworzyć rozwijane menu (1) a następnie kliknąć na wybraną pozycję. Po wczytaniu danych wybranego urządzenia do tabeli należy zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuj"

Naczynie wzbiorcze - jest elementem instalacji, która gromadzi nadmiar płynu solarnego powstałego w wyniku nagrzewania i rozprężania się cieczy solarnej. Program podaje minimalną wartość naczynia wzbiorczego dla konkretnej wybranej przez użytkownika instalacji. Należy pamiętać ze instalacja solarna pracuje w wyższych temperaturach niż instalacja centralnego ogrzewania (CO). Głównie z tego względu schematy doboru i obliczeń naczynia wzbiorczego dla instalacji CO są inne niż dla instalacji solarnej.

Uwaga
Dobór zbyt małego naczynia wzbiorczego może być przyczyną utraty płynu solarnego z instalacji. Ma to miejsce głównie w okresach letnich, gdy ilość energii docierająca do kolektorów jest większa niż możliwości jej odbioru. Z tego powodu kolektory mogą przejść w stan stagnacji, co spowoduje przejście w stan gazowy części płynu solarnego znacznie zwiększając jego objętość. W przypadku, gdy naczynie wzbiorcze nie będzie w stanie pomieścić nadmiaru płynu ulotni się on w postaci pary przez zawór bezpieczeństwa. Takie zdarzenia nie są normalnymi zjawiskami i wynikają jedynie ze źle zaprojektowanych i dobranych elementów instalacji. Niemniej jednak pojawiają się często z powodu braku odpowiedniej wiedzy instalatorów i projektantów na temat działania instalacji solarnych. Jak i również z powodu oszczędności czynionych przy zakupie naczyń wzbiorczych i dobierane zbyt małych pojemności. Pojemność naczynia wzbiorczego zależy nie tylko od liczby kolektorów. Nie uwzględnienie w obliczeniach innych parametrów jest oczywistym i częstym błędem.

 

 

- wybór pompy obiegowej 

okno wyboru pompy

Aby wybrać pompę obiegową należy otworzyć rozwijane menu (1) a następnie kliknąć na wybraną pozycję. Po wczytaniu danych wybranego urządzenia do tabeli należy zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuj"

Pompa obiegowa to urządzenie zapewniające przepływ cieczy solarnej w instalacji. W instalacjach solarnych stosuje się najczęściej pompy wirowe. Charakteryzują się one przede wszystkim równomiernością przepływu a także możliwością regulacji. Doboru pompy obiegowej dokonuje się na podstawie wymaganej wysokości podnoszenia i wydajności. (parametry te podane są na końcu tabeli w poprzedniej ramce straty ciśnienia na armaturze i na przewodach).

Wysokość podnoszenia Hst jest to ciśnienie, które pompa musi nadać pompowanej cieczy. Wartość ta jest umownie podawana w metrach słupa wody [m H2O]. W przypadku instalacji solarnych, wysokość podnoszenia oblicza się jako sumę strat ciśnienia na całym obiegu solarnym, a następnie przelicza się tą wartość na metry słupa wody [m H2O].

Wydajność pompy Q jest to ilość cieczy, którą pompa musi przetłoczyć w jednostce czasu. Podawana jest ona w [l/h] lub [m3/h].

Aby ułatwić dobór pompy obiegowej w "informacjach dodatkowych" dodawanych przez producenta znajduje się link do charakterystyki pompy.

 

 

zbieranie informacji o instalacji - formularz

 

kolektorek - formularz

 

Orientacja kolektora - Odpowiednie ustawienie kolektora ma na celu maksymalne zwiększenie ilości energii docierającej do jego powierzchni. W zależności od pory roku optymalny kąt ustawienia kolektora jest inny lato (5-15) wiosna - jesień (25-45) zima (60 - 75). Parametrem charakteryzującym ustawienie kolektora jest współczynnik "f" który stanowi stosunek energii padającej na powierzchnie pochyła kolektora do ilości energii która padała by na powierzchnie poziomą (horyzontalną) tej samej wielkości.

Współczynnik korekcyjny f jest niezbędny do przeliczenia wartości nasłonecznienia mierzonej przez stacje meterologiczne dla powierzchni poziomej na energię padającą na nachyloną powierzchnie kolektora.Prawidłowo dobierając kąt pochylenia kolektora beta można zwiększyć ilość energii docierającej do kolektora w określonych porach roku.

Uwaga: Jeżeli instalacja solarna będzie planowana do produkcji ciepłej wody w dłuższym okresie niż letni watro zwiększyć kat pochylenia kolektora tak aby zwiększyć maksymalnie ilość energii docierającej do kolektora w okresach jesienno-wiosennych. Mimo że przy takim ustawieniu współczynnik "f" dla miesięcy letnich jest zazwyczaj mniejszy od 1 jednak ilość energii docierająca w tym okresie do ziemi jest tak duża, że pozwoli na pełne zapewnienie ciepłej wody.

Średnica przewodów rurowych Dobór średnicy przewodów zależy głównie od natężenia przepływu cieczy solarnej. Natomiast natężenie zależy od liczby kolektorów, typu kolektorówi sposobu ich podłączenia.( zazwyczaj w instalacjach solarnych przeznaczonych dla
domków jednorodzinnych stosuje się przewody rurowe o średnicy 15 mm)

Wysokość Hst - jest to odległość w pionie pomiędzy naczyniem wzbiorczym a kolektorem. Podanie prawidłowej wysokość Hst jest niezbędne do prawidłowego obliczenia wymaganej pojemności naczynia wzbiorczego.

zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (C.W.U)


Typowe zużycie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w gospodarstwie domowym kształtuje się na poziomie
- małe 40 litrów/dzień - osoby oszczędne
- średnie 60 litrów/dzień - typowe
- duże 80 litrów/dzień - zużycie nadmierne
w zależności od własnych obserwacji proszę podać zużycie w konkretnym przypadku obliczeniowym. W razie braku rozeznania w tej materii proszę wpisać 50 l/dzień.

Temperatura wody sieciowej jest to średnio roczna temperatura zimnej wody, wynosząca zazwyczaj 4-7 oC.

Temperatura ciepłej wody zazwyczaj ok 45 - 50o C. Stosowanie wyższych temperatur może grozić poparzeniem

Oszacowanie zużycia ciepłej wody i jej temperatura niezbędna jest do obliczenia zapotrzebowania na energię do podgrzewania zadeklarowanej ilości ciepłej wody. Bardzo istotne jest aby podawane dane były zgodne z rzeczywistością ponieważ w innym przypadku grozi nam przewymiarowanie lub niedowymiarowanie instalacji.

Temperatura otoczenia zasobnika jest to temperatura, która panuje w pomieszczeniu, w którym znajdował będzie się zasobnik solarny. Podanie prawidłowej temperatury otoczenia zasobnika jest konieczne, aby prawidłowo oszacować straty energii z zasobnika. Zazwyczaj temperatura panująca w pomieszczeniach mieszkalnych przyjmuje się 22C. Jeżeli zasobnik solarny będzie umieszczany w pomieszczeniach gospodarczych temperatura może być niższa np. 16C.

Temperatura wody w zasobniku jest to maksymalna temperatura, do której podgrzewana będzie woda w zasobniku zazwyczaj ok 50o - 75C. Zwiększanie temperatury będzie wpływać na spadek sprawności kolektorów.

Współczynnik krotności jest to bezwymiarowa wartość określająca ile razy jest większy zasobnik solarny od dziennego zapotrzebowania na energię. Zazwyczaj w prawidłowo dobranej instalacji współczynnik krotności mieści się w zakresie 1,5 - 2 i miedzy innymi na podstawie tego współczynnika dobierany jest zasobnik solarny tak aby gromadził wystarczająco dużo cieplej wody w okresie słonecznym na czas gdy promieniowanie słoneczne jest nie wystarczające lub w ogóle nie występuje (okresy pochmurne, okres nocny)

Cyrkulacja
Obieg z cyrkulacją - oznacza, że ciepła woda krąży w przewodach rurowych i jest niezwłocznie dostępna po odkręcenia kurka jednak cyrkulacja znaczne zwiększa straty energii w tym celu zaleca się nie stosowanie obiegów cyrkulacyjnych, jeżeli nie są konieczne (mała odległość między zasobnikiem poborem wody). W przypadku, gdy decydujemy się na zastosowanie cyrkulacji zaleca się stosowanie wyłączników czasowych pompy cyrkulacyjnej w celu ograniczenia strat energii. W tym przypadku w programie należy podać dobowy czas pracy pompy cyrkulacyjnej.

 

Obliczenia - prezentacja wyników

kolektorek wyniki

 

prezentowane dane to:

Nasłonecznienie - ilość energii padająca na powierzchnię horyzontalną w wybranej miejscowości. Dane w [kWh/m2] dane miesięczne i roczne.

Sprawność instalacji – jest to wartość wyrażona w procentach określająca stopień wykorzystania energii słonecznej przez instalacje w stosunku do energii padającej na kolektory.

Sprawność kolektorów – jest to wartość wyrażona w procentach określająca stopień wykorzystania energii słonecznej przez kolektory w stosunku do energii padającej na kolektory nie uwzględnia strat z instalacji.

Straty z instalacji – jest to ilość energii wyrażona w, [kWh] którą traci instalacja solarna podczas pracy.

Energia na CWU – jest to ilość energii [kWh] możliwa do wykorzystania przez użytkownika z na cel ogrzewania ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem strat oraz możliwości odbioru energii.

Pokrycie CWU % – wartość wyrażona w procentach określająca udział energii pozyskanej ze słońca w bilansie zużycia energii na cel ogrzewania ciepłej wody. Przykładowo pokrycie solarne na poziomie 70% oznacza ze kolektory zapewniają 70% energii a 30% będzie musiało być uzupełniane z układu konwencjonalnego.

Energia na basen – jest to ilość energii [kWh] możliwa do wykorzystania przez użytkownika z na cel ogrzewania basenu z uwzględnieniem strat oraz możliwości odbioru energii i potrzebami CWU. Ogrzewanie CWU traktowane jest priorytetowo.

Energia na CO – jest to ilość energii [kWh] możliwa do wykorzystania przez użytkownika z na cel wspomagania ogrzewania CO z uwzględnieniem strat oraz możliwości odbioru energii. Ogrzewanie CWU traktowane jest priorytetowo.Najbardziej istotne dla użytkownika dane.
- sprawność instalacji
- ilość energii pozyskanej na CWU
- stopień pokrycia CWU

Są prezentowane w oknie głównym programu ułatwiając odpowiedni wybór liczby kolektorów i optymalizację całej instalacji.

 

 

kolektorek wyniki

 

 

tabela wyników okno glowne

 


 


 

Z okna wyników możemy przejść do generowania raportu  a także zobaczyć dane na wykresie. 

 

kolektorek wykresy

 

 

 

Dobór liczby kolektorów

Prawidłowo dobrana liczba kolektorów powinna pokrywać do 100% zapotrzebowania na ciepłą wodę w okresie letnim (patrz tabela pokrycie solarne). Trzymając się tej zasady dobrane kolektory zapewnią najlepsze wskaźniki ekonomiczne. Energia solarna będzie pozyskiwana i wykorzystywana w najbardziej efektywny sposób. Przekraczanie 100% pokrycia w miesiącach letnich nie jest zalecane. Oznacza to straty energii poprzez brak możliwości jej odbioru a co za tym idzie obniżenie sprawności pracy instalacji i narażenie kolektorów na długie okresy stagnacji. Pomocny przy optymalizacji instalacji jest na bieżąco przeliczany "szacowany roczny zysk z  m2 kolektora”, który im jest większy tym bardziej efektywnie pozyskiwana jest energii ze słońca.

Po wypełnieniu wszystkich pól edycyjnych oraz wyborze podzespołów instalacji a szczególności kolektora w polu „wybierz liczbę kolektorów” należy podać orientacyjną liczbę kolektorów w instalacji(domyślnie jest 2). Po klikniecie oblicz program automatycznie przelicza dla każdego miesiąca poszczególne parametry. Na ich podstawie należy ocenić czy wybrana liczba kolektorów jest odpowiednia. W razie wątpliwości należy zmniejszyć lub zwiększyć liczbę kolektorów i przeanalizować ponownie otrzymane wyniki.

 

 

 

 

Basen

 

kolektorek basen

 

Program kolektorek 2.0 Umożliwia dodanie do obliczeń ogrzewanie basenu.

W tym celu zaznaczamy opcję basen i wypełniamy wymiary basenu.

Jeżeli basen będzie zakrywany przesłoną zaznaczamy opcję przesłona – Stosowanie osłon zbiornika pozwala znacznie zredukować straty ciepła z basenu, która jest tracona z powierzchni zbiornika w wyniku konwekcji, parowania, promieniowania cieplnego.

Na końcu wybieramy okres wykorzystania rozumiany jako czas, w którym instalacja solarna ma być wykorzystywana do ogrzewania basenu. Program pozwala wybrać miesiące od maja do września jednak nie jest zalecane stosowanie okresów dłuższych niż czerwiec – sierpień.

Po zaznaczeniu opcji basen w wybranych miesiącach energia potrzebna do jego podgrzewania zostanie dodana do zapotrzebowania energetycznego i przeliczona na powierzchnie kolektorów.

Ogrzewanie basenów jest dobrym sposobem na radzenie sobie z nadmiarem energii w okresie letnim w przypadku instalacji całorocznych.

 

 

Kalkulator ekonomiczny - zwrot z inwestycji, roczne oszczędności, okres zwrotu

Od wersji 2.11 

Program Kolektorek umożliwia dokonanie obliczeń podstawowych wskaźników ekonomicznych dla inwestycji w instalacje słoneczne.

 

kalkulator ekonomiczny kolektorek 2.11

Dane wejściowe

Koszty instalacji
Koszty instalacji (1) są w programie automatycznie zliczane podczas wyboru poszczególnych urządzeń instalacji słonecznej. Przed dokonaniem obliczeń ceny poszczególnych urządzeń mogą zostać skorygowane, należy pamiętać, że ceny w ramce (1) są cenami netto. Suma kosztów netto jest widoczna w punkcie (2), po powiększeniu kosztów o podatek VAT suma kosztów brutto widoczna jest w punkcie (3). Domyślnie do obliczeń program używa sumy brutto niemniej jednak użytkownik może wybrać do obliczeń także sumę netto.

Dane na temat konwencjonalnego systemu ogrzewania
W celu określenia pieniężnej wartości energii pozyskanej przez instalację słoneczną (7) należy wybrać paliwo lub energię (4), która będzie zastępowana energią słoneczną. Pieniężna wartość energii słonecznej jest zmienna i bezpośrednio zależy od wybranego konwencjonalnego systemu ogrzewania.

Wśród nośników energii użytkownik ma do wyboru:
-Energię elektryczna (prąd)
-Gaz ziemny
-Olej opałowy
-Brykiet
-Drewno
-Pelety
-Węgiel kamienny
-Pompa ciepła

Po wybraniu któregoś z paliw podstawowe dane jak wartość opałowa paliwa, cena zakupu (5), sprawność procesu (6) spalania mogą zostać zmienione w celu dostosowania ich do indywidualnych warunków czy aktualnych cen.

Założenia do obliczeń.
Przed dokonaniem obliczeń użytkownik może w kalkulatorze ekonomicznym dokonać szeregu założeń.

Inflacja (9) – jako jedyne założenie nie może zostać wyłączona. Inflacja rozumiana jako roczny wzrost cen i usług jest uwzględniany w cenie nośników energii (5) jak również w kosztach eksploatacji i serwisowania (13,14)

Wzrost cen nośników energii (10) – z uwagi, że ceny paliw i energii rosną zazwyczaj szybciej od ogólnego wskaźnika inflacji dla wszystkich cen i usług użytkownik może podać wzrost cen nośników energii inny niż inflacja. W takim przypadku podany przez użytkownika wzrost cen (10) zostanie uwzględniony przy wyliczaniu wzrostu cen nośników energii (5) oraz w przypadku kosztów energii elektrycznej do napędu pompy (14).

Stopa Dyskonta (11) – Z uwagi na zmienną wartość pieniądza w czasie stopa dyskonta służy wyrażeniu przyszłych oszczędności i kosztów w obecnej wartości pieniądza. Po zaznaczeniu i podaniu stopy dyskonta wszystkie wyliczane przez program koszty, oszczędności oraz okres zwrotu będą dyskontowane o zadaną stopę dyskonta.

Licz NPV i IRR (12) – po wyborze i podaniu stopy dyskonta użytkownik może wybrać opcję licz NPV i IRR aby program wyliczył te wskaźniki.

Dotacja do inwestycji (16) – Z uwagi na pojawiające się możliwości pozyskiwania dotacji dla instalacji słonecznych innej niż ta z NFOŚiGW w programie można podać wysokość dotacji kwotowo w złotych lub jako procent wartości kosztów. Po wybraniu tej opcji wartość dotacji będzie odejmowana od kosztów instalacji, skracając okres zwrotu, obniżając koszt energii i poprawiając wskaźniki NPV i IRR.
 
Dotacja z NFOŚiGW - Program pozwala wyliczyć efektywną wysokość dofinansowania z powszechnego programu  NFOŚiGW (17). W pierwszym etapie program wylicza wysokość dotacji bruttu jako założoną wartość procentową (45%) kosztów kwalifikowanych instalacji. W drugim etapie wyliczane są koszty uzyskania dotacji (18) na podstawie podanych warunków udzielenia kredytu i wybranej stawki podatkowej. W efekcie wyliczana jest dotacja netto (19) rozumiana jako dotacja brutto - koszty uzyskania dotacji (18)
 
Roczny koszt serwisowania instalacji (13) – należy podać średnie roczne koszty poniesione na serwisowanie i utrzymanie instalacji bez uwzględnienia wzrostu kosztów tych usług, gdyż w programie będą one automatycznie podnoszone rocznie o wartość podanej inflacji (9).

Roczne koszty energii do napędu pompy (14) – średnie roczne koszty energii elektrycznej do napędu pompy obiegowej w pierwszym roku wyliczane są automatycznie przez program. Jeżeli użytkownik wybrał opcję wzrost cen nośników energii (10) koszty energii do napędu pompy będą podnoszone rocznie o tę wartość, w innym przypadku będą podnoszone o wartość inflacji.

Objaśnienie wyników.

Ramka koszt paliw i energii do ogrzewania CWU
- bez instalacji słonecznej – roczny koszt ogrzewania ciepłej wody przy zapotrzebowaniu określonym w p.(8). w przypadku braku instalacji słonecznej. Wynik wyliczony jest jako średnia z wybranego okresu eksploatacji(15) na postawie danych dla wybranego konwencjonalnego systemu ogrzewania (4,5,6). Koszt ten uwzględnia roczny wzrost cen nośników energii (10) jeżeli je zaznaczono w innym przypadku wzrost cen nośników energii zostanie założony na poziomie inflacji (9). Jeżeli została zaznaczona i podana stopa dyskonta (11) koszty zostaną także zdyskontowane.

- z instalacją słoneczna - roczny koszt ogrzewania ciepłej wody w przypadku posiadania instalacji słonecznej dostarczającej ilość energii wyliczoną w p(7). Wynik wyliczony jest jako średnia z wybranego okresu eksploatacji(15) na postawie danych dla wybranego konwencjonalnego systemu ogrzewania (4,5,6). Koszt ten uwzględnia roczny wzrost cen nośników energii (10) jeżeli je zaznaczono w innym przypadku wzrost cen nośników energii zostanie założony na poziomie inflacji (9). Jeżeli została zaznaczona i podana stopa dyskonta (11) koszty zostaną także zdyskontowane.

Ramka koszty eksploatacji i serwisowania instalacji
Koszty eksploatacji i serwisowania prezentowane są jako średnia z okresu eksploatacji (16) oraz suma oszczędności z okresu eksploatacji (15). Danymi źródłowymi są roczne koszty serwisowania instalacji w pierwszym roku podawane przez użytkownika (13) oraz koszty energii elektrycznej do napędu pompy w pierwszym roku (14) wyliczanego przez program. Średnie roczne koszty eksploatacji i serwisowania oraz ich suma wyliczane są z uwzględnieniem wzrostu cen nośników energii (10) lub inflacji (9) w okresie eksploatacji (15). Koszty serwisowania instalacji domyślnie rosną o wskaźnik inflacji(9) natomiast koszty energii do napędu pompy są podnoszone o wartość wzrostu cen nośników energii (10) o ile wzrost ten jest zaznaczony i inny niż inflacja. Jeżeli została zaznaczona i podana stopa dyskonta (11) koszty zostaną także zdyskontowane.

Ramka oszczędności na paliwie lub energii
Oszczędności na paliwie lub energii prezentowane są jako średnia z okresu eksploatacji (15) oraz suma oszczędności z okresu eksploatacji (15) z podziałem na CWU (ciepła woda użytkowa) oraz CO (centralne ogrzewanie). Oszczędności domyślnie wzrastają rocznie o wskaźnik wzrostu cen nośników energii (10) jeżeli został on zaznaczony, w innym przypadku wzrost cen jest założony na poziomie inflacji. Jeżeli została zaznaczona i podana stopa dyskonta (11) oszczędności zostaną także zdyskontowane. Od oszczędności w tym miejscu nie są odejmowane koszty eksploatacji i serwisowania instalacji oraz koszty instalacji (1).

Ramka okres zwrotu
Okres zwrotu w programie jest podawany jako czas liczony w latach, po którym oszczędności na paliwie lub energii po odjęciu kosztów eksploatacji i serwisowania instalacji przewyższą sumę kosztów instalacji (2 lub 3) po odjęciu ewentualnej dotacji(16,17), jeżeli zaznaczono. Okres zwrotu jest zaokrąglany do pół roku.

Ramka koszt energii
Koszt energii w programie jest liczony jako stosunek kosztu instalacji słonecznej (2 lub3) powiększony o koszty eksploatacji i serwisowania instalacji w okresie eksploatacji (15) do uzysku słonecznego w okresie eksploatacji (15). Wyrażony w [zł/kWh].
 
Wskaźniki NPV i IRR
NPV – wartość bieżąca netto. W programie kolektorek wskaźniki NPV służy ocenie efektywności ekonomicznej inwestycji w instalację słoneczną. Wartość NPV wyliczana jest jako suma zdyskontowanych oszczędności w okresie eksploatacji (15) pomniejszona o zdyskontowane koszty eksploatacji i serwisowania instalacji w okresie eksploatacji (15) od których odejmowane są koszty instalacji (2 lub 3). Wskaźnik NPV jest liczony dla zadanej przez użytkownika stopy dyskonta (11) i w przypadku wybrania opcji licz NPV i IRR (12).

IRR - wewnętrzna stopa zwrotu. W programie kolektorek wskaźnik IRR służy ocenie efektywności ekonomicznej inwestycji w instalację słoneczną. Wartość IRR jest wyliczana jako procentowa stopa zwrotu, przy której NPV = 0.

Zapisanie ustawień w kalkulatorze ekonomicznym
W celu zapisania aktualnych ustawień kalkulatora ekonomicznego należy dokonać obliczeń klikając przycisk „Oblicz” następnie zamknąć okno kalkulatora i wybrać z głównego menu okna głównego =>Ustawienia domyślne => Zapisz ustawienia jako domyślne.
 

 

Kalkulator ekologiczny

Program kolektorek począwszy od wersji 2.10 pozwala dokonywać kalkulacji redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikających z pozyskiwania energii słonecznej.

Aby dokonać obliczeń redukcji zanieczyszczeń należy wybrać rodzaj zastępowanego paliwa (1) i następnie kliknąć przycisk oblicz wyniki redukcji zanieczyszczeń widoczne są w tabeli 4.

 

kalkulator wkologiczny kolektorek 2.0

 

W przypadku paliw stałych jak węgiel, pelety, drewno, brykiet po wyborze rodzaju paliwa należy dodatkowo wybrać sposób załadunku paliwa do kotła (2). Do wyboru jest załadunek ręczny lub automatyczny. Wybrany sposób załadunku ma wpływ na domyślny poziom emisji przyjęty przez program który pokrywa się z wytycznymi ICHPW kwalifikującymi dany kocioł na znak bezpieczeństwa ekologicznego."

Jeżeli użytkownik posiada wyznaczone dane o emisji dla danego kotła może wprowadzić emisję ręcznie zaznaczając opcję „wprowadź emisję ręcznie” (3). Po wybraniu tej opcji użytkownik może zmienić domyślną wartość opałową, sprawność kotła, oraz objętość spalin w m3 na kilogram spalanego paliwa. Emisje poszczególnych zanieczyszczeń w przypadku paliw stałych należy podać w mg/m3 spalin. Taka metodyka zgodna jest z emisjami wyznaczanymi dla kotłów przez certyfikujące jednostki. W celu wyznaczenia emisji CO2 i SO2 należy podać procentową zawartość węgla w paliwie oraz procentową zawartość siarki w paliwie.


W przypadku paliw płynnych i gazowych jak olej opałowy oraz gaz ziemny domyślne poziomy misji przyjęte przez program zgodne są z wytycznymi błękitnego anioła na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

kalkulator ekologiczny kolektorek 2.10

Jeżeli użytkownik posiada wyznaczone dane o emisji dla danego kotła może wprowadzić emisję ręcznie zaznaczając opcję „wprowadź emisję ręcznie” (3). Po wybraniu tej opcji użytkownik może zmienić domyślną wartość opałową i sprawność kotła. Emisje poszczególnych zanieczyszczeń w przypadku paliw ciekłych i gazowych należy podać w mg/kWh uzyskanej energii. Taka metodyka zgodna jest z emisjami wyznaczanymi dla kotłów przez jednostki certyfikujące. W celu wyznaczenia emisji CO2 i SO2 należy podać procentową zawartość węgla w paliwie oraz procentową zawartość siarki w paliwie.

 
W przypadku energii elektrycznej poziomy misji przyjęte przez program zgodne są ze średnimi emisjami przy produkcji energii elektrycznej w polskich elektrowniach.

kalkulator ekologiczny kolektorek 2.10


Chcąc zmienić dane o emisji dla energii elektrycznej wytwarzanej z danego źródła należy zaznaczyć opcję „wprowadź emisję ręcznie” (3). Po wybraniu tej opcji użytkownik może zmienić domyślną sprawność procesu ogrzewania wody. Emisje poszczególnych zanieczyszczeń w przypadku energii elektrycznej należy podać w mg/kWh uzyskanej energii. W celu wyznaczenia emisji CO2 należy podać wagowy udział tego gazu w kg/kWh wytworzonej energii. W celu wyznaczenia emisji SO2 należy podać wagowy udział tego gazu w g/kWh wytworzonej energii.

 


Dodawanie zestawów solarnych i ich odczyt  

Dodawanie zestawów solarnych to nowość w programie kolektorek 2.0. Opcja ta pozwala niezależnie od poszczególnych komponentów tworzyć a następnie poddawać obliczeniom całe zestawy solarne.

W celu utworzenia zestawu klikamy w menu górnym programu (zestawy -> dodaj zestaw)

 

dodawanie zestawu kolektorek 2.0

 

Aby stworzyć zestaw należy kolejno

- wybrać liczbę zasobników (3)
- określić liczbę kolektorów w zestawie (4)
- uzupełnić listę urządzeń w zestawie (6)

Listę uzupełnia się poprzez przeciągnięcie danego urządzenia z listy urządzeń (5) do listy urządzeń w zestawie (6)

Klikamy na dane urządzenie lewym klawiszem myszki przytrzymujemy i przeciągamy

Uwaga w zestawie podajemy jeden kolektor niezależnie od podanej liczny kolektorów w punkcie (4) natomiast w przypadku zasobników wybieramy jeden lub dwa zasobniki zależnie od dokonanego wyboru w punkcie (3).

Aby łatwiej odnaleźć dane urządzenie listę urządzenia(5) możemy sortować według modelu (1) oraz producenta (2)

- podać grubości izolacji (7)
- podać cenę całego zestawu (cena za wszystkie urządzenia razem może być ona różna od sumy cen poszczególnych urządzeń) (8)
- uzupełnić informacje o producencie zestawu oraz podać nazwę zestawu oraz opcjonalnie pozostałe informacje o zestawie (9)
- Zapisać zestawu poprzez kliknięcie Zapisz UWAGA aby można było odczytać zestaw plik musi być zapisany w podkatalogu Zestawy w katalogu gdzie zainstalowany jest program(..\kolektorek\Zestawy )

 

otwieranie zestawu 

W celu wczytania zestawu do obliczeń klikamy w menu górnym programu (zestawy -> otwórz zestaw)

Przechodzimy do okna wyboru zestawu

 

otwieranie zestawu

 

z listy zestawów po lewej stronie odnajdujemy nasz zestaw (1) i klikamy na niego dwa razy lub zaznaczamy i klikamy pokaż zestaw (4) aby zobaczyć informację o zestawie (2) oraz listę urządzeń (3).
W celu wprowadzenie zestawu do obliczeń klikamy "Akceptuj"(4)

 

 

 

pełna oferta producentów w programie kolektorek

Począwszy od wersji 2.9 programu dodany został moduł pozwalający na wyświetlanie pełnej oferty producentów bezpośrednio w oknie programu kolektorek.

Z górnego menu wybieramy Producenci -> Baza sprzętu solarnego 

 


 

Przechodzimy do okna wyboru producentów gdzie klikamy "pokaż producentów" a następnie klikamy w wybranego producenta

 

 

wybor producenta kolektorek 20 baza
 
 
Po po wybraniu producenta przechodzimy do okna w którym w poszczególnych zakładkach pogrupowane są informacje o dodanych przez danego producenta produktach oraz dane samego producenta. 

 

baza spzretu solarnego w programie kolektorek
 
oferta producenta w programie kolektorek

 

Dostęp do bazy jest uruchomiony także w wersji DEMO programu a użytkownicy korzystający z pełnej wersji mogą dodatkowo eksportować dane z bazy do pliku XLS arkusza kalkulacyjnego np. Excel.

 

 

 Generowanie raportu

 Aby wygenerować raport należy z głównego menu wybrać opcje raport -> opcje raportu lub użyć skrótu Ctrl-H

 

opcje raportu kolektorek
 
Pojawia się okno raportu, w którym należy podać:

 

opcje raportu
 
 
Począwszy od wersji 2.9 okno raportu zostało poddane modyfikacji. 
 
okno raportu kolektorek 2.0
 
 
W pierwszej kolejności należy uzupełnić informacje o raporcie. Począwszy od wersji 2.9 powtarzające się dane jak np. Imię i nazwisko projektanta, strona www, telefon, email itp. Można zapisać poprzez kliknięcie "zapamiętaj wybrane dane". Przy tworzeniu kolejnego raportu będzie można użyć tych danych klikając "wczytaj zapamiętane dane". Aby dana informacja została zapisane należy po prawej stronie pola edycyjnego zaznaczyć pole wyboru(patrz rysunek czerwone oznaczenie). 
 
Uwaga! 
- pola nieoznaczone podczas zapisu automatycznie są zapisywane jako pola puste niezależnie czy uprzednio pod tym polem zapisane były jakieś informacje. 
- oznaczona pola puste zapisywane są jako pola puste niezależnie czy uprzednio pod tym polem zapisane były jakieś informacje.
 
W dalszej kolejności należy zaznaczyć, jakie dane mają znaleźć się w raporcie do wyboru mamy, Informacje o instalacji, Obliczenia cieplne, Zwrot z instalacji, Wykresy (domyślnie są wszystkie).  Po wykonaniu powyższych czynności klikamy Zapisz raport i przechodzimy do typowego okna zapisu pliku, w którym koniecznie musimy wpisać nazwę pliku (1)
 

 

 

zapis raportu

 

 

 Problemy z generowaniem raportu


W przypadku, gdy użytkownik korzysta z konta z ograniczonymi prawami (np GOŚĆ) może pojawić się problem z generowaniem raportu gdy:
W katalogu C:\Windows\Fonts nie posiadamy odpowiednich plików z czcionkami. Czcionki tworzone są automatycznie podczas generowania pierwszego raportu problem pojawia się, gdy pierwszy użytkownik korzystający z programu pracuje na koncie z ograniczonymi prawami i program nie może wykonać zapisu w katalogu C:\Windows\Fonts
Niezbędne czcionki są dołączone do programu i znajdują się w katalogu fonts.
W celu rozwiązania tego problemu dołączone do programu czcionki należy przegrać do podkatalogu Fonts w Katalogu Windows
Domyślnie jest to C:\Windows\Fonts
Proszę Pamiętać, że katalog Fonts jest domyślnie ukryty i może być niewidoczny.

Problem z generowaniem raportu może pojawić się także, gdy użytkownik nie posiada prawa zapisu w katalogu, w którym program jest zainstalowany. W celu rozwiązania tego problemu należy udostępnić użytkownikowi katalog programu.

Uwaga! Raporty w programie generowane są do plików PDF do ich odczytu niezbędny jest program do odczytu plików pdf np. Acrobat Reader

 

 

 

Usuwanie urządzeń producentów pobieranych z bazy


W programie kolektorek 2.0 urządzenia w bazie zostały podzielone na dwie kategorie

 • urządzenia pobierane z internetowych baz

 • urządzenia dodawane przez użytkownika

 

Ze względów technicznych urządzeń pobieranych z bazy nie można usuwać ani edytować. Są one automatycznie zamieniane podczas aktualizacji z bazy. Urządzenia dodane przez użytkownika nie są zamieniane podczas aktualizacji można dokonywać ich ręcznych aktualizacji oraz swobodnie usuwać.

 

Istnieje jednak możliwość zamiany statusu danego urządzenia (pobranego z bazy) na urządzenie dodane przez użytkownika. Jest to jednak działanie niestandardowe i nie zalecane!

 

Aby usunąć urządzenie pobrane z bazy należy zmienić jego parametr „flagi” z „0” na „1”

W tym celu przechodzimy do katalogu gdzie zainstalowany jest program.

Odnajdujemy podkatalog Dane np. C:\Kolektorek2.0\Dane

 

W katalogu dane znajdują się pliki z danymi poszczególnych urządzeń.

zasobnik.xml – zawiera dane o zasobnikach

kolektor.xml – zawiera dane o kolektorach

naczynie.xml – zawiera dane o naczyniach wzbiorczych

pompy.xml – zawiera dane o pompach obiegowycj

sterownik.xml – zawiera dane o sterownikach solarnych

konstrukcje.xml – zawiera dane o konstrukcjach wsporczych

izolacja.xml – zawiera dane o izolacji

 

Dla przykładu, aby usunąć dany kolektor pobierany z bazy należy:


 • edytować plik kolektor.xml (np. w notatniku) uwaga nie można dokonywać edycji w programach typu Word

 • odnaleźć dany kolektor

  poszczególne urządzenia oddzielone są znacznikami <row>

przykładowe urządzenie

<row>

<field name="ID">22</field>

<field name="nazwa_producenta">-przykład-</field>

<field name="typ_kolektora">próżniowy - rurowy</field>

<field name="model_kolektora">przykład - próżniowy</field>

<field name="wskazniki_liniowy">1.15</field>

<field name="wskaznik_kwadratowy">0.007</field>

<field name="sprawnosc_optyczna">70</field>

<field name="jednsotkowe_natezenie">50</field>

<field name="jednostkowe_cisnienie">20</field>

<field name="pojemnosc_absorbera">1.8</field>

<field name="powierzchnia_efektywna">2</field>

<field name="cena">3000</field>

<field name="strona_www">http://www.kolektorek.pl</field>

<field name="opis">kolektor z dwuściennych rur wykonanych ze specjalnego szkła borokrzemowego. Rura wewnętrzna pokryta specjalną warstwą absorbera selektywnego.</field>

<field name="certyfikat">brak</field>

<field name="badania">brak</field>

<field name="flaga">1</field>


</row>

W ostatniej pozycji znajduje się tag flaga, <field name="flaga">1</field> w przypadku każdego urządzenia zmiana 1 na 0 spowoduje, że program zakwalifikuje dane urządzenia jako dodane przez producenta i pozwoli go usunąć.


UWAGA

Nieprawidłowa modyfikacja plików z urządzeniami może spowodować niepoprawne działanie całego programu! Zaleca się, stworzenie kopi modyfikowanych plików tak aby, w razie problemów można było je z powrotem zamienić.

Opisane wyżej działania nie są zalecane i mogą być dokonane na własną odpowiedzialność użytkownika.Dodawanie urządzeń, miejscowości i producentów

W celu dodania nowego urządzenia z menu górnego wybieramy "Dodaj Sprzęt" i klikamy typ urządzenia które chcemy dodać. Z poziomu tego menu możemy także dodać miejscowość lub producenta. 

 

kolektorek dodawanie- sprzetu

 

 

W przypadku dodawania urządzenia nowego producenta należy uprzednio dodać go do bazy programu. W tym celu w menu Dodaj Sprzęt wybieramy Producent (ctrl-F9).

 

kolektorek 2.0 dodawanie producenta

 

W oknie dodawania producenta podajemy jego nazwę, stronę WWW oraz krótki opis. Następnie należy kliknąć przycisk "Dodaj" i nowy producent pojawi się na liście producentów w prawej części okna. Będzie też automatycznie dostępny w rozwijanym menu wyboru producenta przy dodawaniu każdego nowego sprzętu.  Uwaga! należy pamiętać że przy dodawaniu producenta wszystkie pola muszą być wypełnione w przypadku braku np. strony WWW można wpisać np. słowo "brak".

Aby wczytać dane producenta do edycji należy odnaleźć go na liście po prawej stronie okna a następnie podwójnie kliknąć. W ten sposób dane zostaną wczytane do pól edycyjnych po lewej. Informacje o producencie mogą zostać zmienione, a zapisanie nowych danych następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zmień".

Producenta można usunąć z bazy wybierając go na liście po prawej a następnie należy kliknąć przycisk "Usuń wybranego producenta". Nie można usuwać producentów pobranych z internetowych baz. 

Dodawanie sprzętu na przykładzie dodawanie kolektora słonecznego

 

dodawanie koletora kolektorek.20

 W celu dodania kolektora należy w pierwszej kolejności wybrać nazwę producenta z rozwijanego menu 1. Następnie należy wypełnić wszystkie pola edycyjne 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe podanie paramentów kolektora które bezpośrednio biorą udział w obliczeniach 3. Błędne wprowadzenie parametrów kolektora jak i każdego urządzenia prowadzi do błędnych wyników obliczeń. Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk "Dodaj" 5 i nowy kolektor pojawi się na liście 4 w prawej części okna. Aby wczytać dane wybranego kolektora należy odnaleźć go na liście 4 po prawej  stronie okna a następnie podwójnie kliknąć. W ten sposób jego dane zostaną wczytane do pól edycyjnych po lewej. Dane urządzenia mogą zostać zmienione a następnie zapisanie. Nadpisywanie nowych danych następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zmień" 7. Urządzenia można usunąć z bazy wybierając je na liście 4 po prawej a następnie klikając przycisk "Usuń wybrany sprzęt" 6. Nie można usuwać urządzeń pobranych z internetowych baz. 

W analogiczny sposób można dodać pozostałe urządzenia. 

Zasobniki 

dodawanie zasobnika kolektorek 2.0
 
Sterowniki
doawanie sterownika kolektorek2.0
 
Naczynia wzbiorcze
dodawanie naczynia wzbioczego kolektorek
 
Pompy obiegowe
dodawnaie pompy obiegowej kolektorek 2.0
 
Konstrukcje wsporcze
dodawanie konstrukcji wspoeczych kolektorek 2.0
 
Izolacje
dodawnaie izolacji kolektorek 20

W przypadku izolacji dodawanie urządzenia odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności dodajemy izolację a następnie dostępne grubości i ceny poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj Grubości"  

 

dodawanie izolacji dodawanie grubosci
 
W celu dodania dostępnych grubości i cen dla danej izolacji wybieramy izolację z rozwijanego menu 1 następnie wybieramy średnicę przewodu rurowego 2 , podajemy grubość 3 oraz cenę 4. Dane zatwierdzamy klikając przycisk "Dodaj" 5. Czynność powtarzamy aż do momentu dodania całego zakresu grubości i cen 

 Dodawanie miejscowości 

Z górnego menu wybieramy Dodaj sprzęt -> Miejscowości (Ctrl - F7)

 

dodawanie niejscowosci kolektorek 2.0
 
W celu dodania nowej miejscowości, lokalizacji należy podać nazwę miejscowości, szerokość geograficzna a następnie dane o nasłonecznieniu w [kWh/m2] , temperaturze dziennej w[ oC] , usłonecznieniu w godzinach. Wszystkie dane należy podać jako średnie miesięczne. Po wypełnieniu wszystkich pól należny kliknąć przycisk "Dodaj"a nowa lokalizacja pojawi się na liście w prawej części okna.  Uwaga wszystkie dane dziesiętne należy dodać z użyciem kropki "." a nie przecinka ","

 

 

 

Logowanie

 

  Panel Producenta

logowanie do panelu producenta

 Baza sprzętu solarnego - online

Zobacz jak prostym i wygodnym narzędziem promocji sprzętu solarnego jest Panel Producenta  

Demo panelu producenta 

Panel producenta demo

  

       Dodaj inwestycję OZE do mapy!

         Kontakt: repowermap@ieo.pl

odwiedziło nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Ankieta użytkownika