Instytut energetyki odnawailnej

Menu Główne

Newsletter


Ankieta

Oceń funkcjonalność programu kolektorek
 

Baza danych kolektorów

   

                  Już w sklepie!

Raport i baza urządzeń

          

                    Już w sklepie!

Studia podyplomowe OZE

pomoc - panel producenta

Pomoc dla panelu producenta

 

logowanie

wygląd panelu zmiana danych o producencie

wprowadzanie sprzętu

-kolektory słoneczne

-zasobniki solarne

-naczynia wzbiorcze

-sterowniki solarne

-pompy obiegowe

-konstrukcje wsporcze

-izolacje

-zestawy

 


Logowanie

Aby zalogować się do Panelu Producenta można skorzystać z linku umieszczonego na naszej stronie. Można też wprowadzić bezpośrednio do przeglądarki adres pod którym znajduje się panel producenta. http://www.kolektorek.pl/on-line/Producenci/panel_producenta.php

 

kolektorek logowanie do panelu producenta

 

 

Po wejściu na stronę umożliwiającą logowania należy podać otrzymany od Administratora login oraz hasło a następnie kliknąć "zaloguj się"

 

logowanie do panelu
logowanie

 

 


wygląd panelu

 

wygląd panelu producenta
 
Strona główna panelu podzielona jest na 4 sekcje. Na samej górze znajduje się pomoc link oraz e-mail. Poniżej znajdują się dane producenta które widzą użytkownicy programu kolektorek. Na dole po lewej znajdują się narzędzia umożliwiające edycję danych producenta oraz eksport logo. Po prawej znajduje się menu.  
 
 
edycja danych o producencie kolektorek
W przypadku edycji danych ważne jest aby podawać pełne adresy linków. np http://www.kolektorek.pl , http://www.kolektorek.p/cennik.pdf

 

 

 


wprowadzanie sprzętu

 

Aby dodać dane urządzenie należy wybrać go z prawego menu 

 


 

 


-kolektory słoneczne

przechodząc do zakładki KOLEKTORY SŁONECZNE możemy 

- dodać nowy kolektor do bazy 

- edytować lub usunąć istniejące kolektory

panel producenta dodawanie kolektora

 

W celu dodana klikamy dodaj nowy sprzęt

 

panel producenta dodawanie kolektora

"producent-model-tup" - jest to nazwa kolektora po której będzie on widoczny w programie w celu ułatwienia wyszukiwania ważne jest zachowanie tej formy nazwy.

"typ" - próżniowy , płaski

"liniowy wskaźnik przenikania ciepła k1" - parametr odpowiedzialny za straty ciepła kolektora

"kwadratowy wskaźnik przenikania ciepła k2" - parametr odpowiedzialny za straty ciepła kolektora

"sprawność optyczna" - sprawność kolektora przy braku strat ciepła

"jednostkowe natężenie przepływu" - zalecany przepływ cieczy solarnej przez kolektor

"jednostkowa strata ciśnienia" - strata ciśnienia kolektora przy jednostkowym przepływie

"pojemność absorbera" pojemność wodna absorbera

"powierzchnia efektywna kolektora" - powierzchnia na którą pada promieniowanie słoneczne pochłaniane przez absorber i zamieniane na ciepło. W kolektorach płaskich zazwyczaj powierzchnią efektywną jest powierzchnia absorbera. W przypadku kolektorów rurowych powierzchnią efektywną będzie powierzchnia apertury, która stanowi rzut powłoki odbijającej na powierzchnię płaską.

 

po wypełnieniu wszystkich pól klikamy "Dodaj do bazy"

 

Parametry cieplne k1,k2, powierzchnia należy podać w odniesieniu do powierzchni apertury. Dane muszą być zgodne z certyfikatem przesłanym do  zespołu technicznego kolektorek.pl   W przypadku niezgodności zgodnie z regulaminem administrator ma prawo dokonać korekty danych! 

 


 

zasobniki solarne

przechodząc do zakładki ZASOBNIKI SOLARNE możemy 

- dodać nowy zasobnik do bazy 

- edytować lub usunąć istniejące zasobniki

 dodawanie zasobnika

 

W celu dodana klikamy dodaj nowy sprzęt

dodawanie zasobnika

"producent-model-pojemność" - jest to nazwa zasobnika po której będzie on widoczny w programie w celu ułatwienia wyszukiwania ważne jest podanie nazwy w tej formie.

"rodzaj" - jednowężownicowy, dwuwężownicowy.

"pojemność" - pojemność wdana zasobnika

"straty ciśnienia na wymienniku" - straty ciśnienia wymiennika solarnego

"pojemność wymiennika" - pojemność wodna wymiennika

"maksymalna temperatura wody"- maksymalna dopuszczalna tempeeratura pracy

"maksymalne ciśnienie pracy" - maksymalne dopuszczalne ciśnienie

"wysokość zasobnika z izolacją" - wartość w milimetrach!

"średnica zasobnika z izolacją " - wartość w milimetrach

"grubość izolacji" - wartość w milimetrach

 

po wypełnieniu wszystkich pól klikamy "dodaj do bazy"

 

 

 


 

-naczynia wzbiorcze

przechodząc do zakładki NACZYNIA WZBIORCZE możemy 

- dodać nowy naczynie do bazy 

- edytować lub usunąć istniejące naczynia

dodawanie naczynia wzbiorczego

 

W celu dodana klikamy dodaj nowy sprzęt

 

dodawanie naczynia

"producent-model-pinemność" - jest to nazwa naczynia wzbiorczego po której będzie ono widoczne w programie w celu ułatwienia wyszukiwania ważne jest zachowanie tej formy.

"pojemność" - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego

"dopuszczalna temperatura pracy" - maksymalna dopuszczalna temperatura pracy

"dopuszczalne ciśnienie pracy" - dopuszczalne maksymalne ciśnienie pracy

po wypełnieniu wszystkich pól klikamy "dodaj do bazy"

 

 


 

-sterowniki solarne

przechodząc do zakładki STEROWNIKI SOLARNE możemy 

- dodać nowy sterownik do bazy 

- edytować lub usunąć istniejące sterowniki

 

 

dodaj sterownik solarny
 
W celu dodana klikamy dodaj nowy sprzęt 

 

 

dodaj sterownik

 

"producent-model" - jest to nazwa sterownika po której będzie on widoczny w programie w celu ułatwienia wyszukiwania ważne jest zachowanie tej formy.

"czujnik temperatury" - typ/rodzaj/oznaczenie zastosowanego typu czujnika temperatury

"liczba obsługiwanych zasobników" - wybór zasobników 1,2lub 3

"zastosowane C.W.U i C.O" możliwość obsługi przez sterownik centralnego ogrzewania i ciepłej wody - tak w przypadku jedynie ciepłej wody wybrać - nie

"programowalny próg różnicy temperatur" - w przypadku gdy sterownik daje nam możliwość wybrania różnicy temperatur wody w zasobniku i na wyjściu z kolektora przy ktorym zostanie załączona pompa solarna wybrać - tak brak takiej opcji wybrać - nie

"ochrona przed przegrzaniem" - jeżeli sterownik posiada opcję ochrony przez przegrzaniem wybrać - tak

"liczba czujników temperatury" - wybrać liczbę obsługiwanych czujników temperatury

"liczba obsługiwanych obiegów" - liczba obiegów solarnych lub/i centralnego ogrzewania jakie obsługuje sterownik

"liczba wyjść" ilość obsługiwanych urządzeń peryferyjnych pomp obiegowych, elektrozaworów itp.


po wypełnieniu wszystkich pól klikamy "dodaj do bazy"

 

 


 

 

-pompy obiegowe

przechodząc do zakładki POMPY OBIEGOWE możemy 

- dodać nową pompę do bazy 

- edytować lub usunąć istniejące pompy

 

 

dodawanie pompy obiegowej

  W celu dodana klikamy dodaj nowy sprzęt

 

 

dodawanie pompy obiegowej

 

 

"producent-model" - jest to nazwa pompy po której będzie on widoczny w programie w celu ułatwienia wyszukiwania ważne jest zachowanie tej formy.

"maksymalna wysokość podnoszenia" - maksymalne ciśnienie wyrażone w metrach słupa wody

"ciśnienie reakcji zaworu bezpieczeństwa" - maksymalne dopuszczalne ciśnienie

"maksymalna wydajność" - wartości maksymalnego przepływu

"charakterystyka" - w tym miejscu powinien znajdować się link do strony z charakterystyką pompy umożliwiającą jej dobór - wysokość podnoszenia w funkcji wydajności, przy danej prędkości obrotowej silnika, biegu.  

po wypełnieniu wszystkich pól klikamy "Dodaj do bazy"

- konstrukcje wsporcze

przechodząc do zakładki KONSTRUKCJE WSPORCZE możemy 

- dodać nowe mocowanie do bazy 

- edytować lub usunąć istniejące mocowania

 

dodawanie konstrukcji wsporczych
 
 W celu dodana klikamy dodaj nowy sprzęt
 
dodawanie konstrukcj wsporczych kolektorek

"liczba kolektorów" - zakres kolektorów możliwy do zamontowania

"typ kolektora" - typ kolektora jaki można zamocować przy wykorzystaniu konstrukcji np płaski, próżniowy, dowolny 

"nachylenia" - kąt pod jakim konstrukcja umożliwia mocowanie kolektora

"nośność" - ciężar kolektorów jakim może zostać obciążona konstrukcja

"pokrycie dachu" typ pokrycia dachu na jakim możliwe jest wykorzystanie danej konstrukcji

"możliwość montażu na ścianie" - czy konstrukcja umożliwia mocowanie kolektora na ścianie budynku - tak / nie  

 

 -izolacja 

 

Wprowadzanie izolacji rozpoczynamy przejścia do zakładki IZOLACJE i kliknięcia

-Dodaj nowy sprzęt 

przechodzimy do okna dodawania nowej izolacji 

"producent-model" - jest to nazwa izolacji lub jej symbol po którym będzie ona widoczna w programie.

"materiał" - tworzywo z którego jest wykonana izolacja  

"współczynnik przenikania ciepła" - parametr izolacji charakteryzujący jej zdolności ochrony przewodów przed utratą ciepła

"dopuszczalna temperatura pracy" - maksymalna temperatura  przy której można zastosować daną izolację

po wypełnieniu poprawie wszystkich pól  klikamy dodaj do bazy 

 

wracamy do zakładki IZOLACJE w którym nasza nowa izolacja będzie widoczna na ostatniej pozycji. W celu dodania grubości i cen izolacji klikamy na wybraną izolacje i przechodzimy do okna IZOLACJE: Informacja szczegółowe.

klikamy dodaj grubości i przechodzimy do okna IZOLACJE dodawanie grubości 

W celu dodania danej grubości  wybieramy średnicę przewodu rurowego dla którego przeznaczona jest izolacja (1). Następnie wybieramy grubość izolacji (2), podajemy cenę izolacji za metr bieżący (3) i klikamy dodaj (4). 

czynności powtarzamy aby dodać kolejne grubości.

izolacja pojawia się automatycznie na dole okna 


 

powrót

 

Dodawanie zestawów

 

Aby dodać zestaw do programu kolektorek 2.0 Należy uprzednio stworzyć go przy pomocy panelu producenta. W tym celu z lewego menu wybieramy opcję ZESTAWY.

 

zestawy

 

W lewej części panelu zostaną wyświetlone aktualnie posiadane zestawy oraz menu zestawów.

 

 Tworzenie nowego zestawu

Aby stworzyć zestaw klikamy opcję nad listą zestawów Dodaj nowy zestaw.

 

dodaj zestaw

 

 i przechodzimy do formularza dodawania urządzeń do zestawu 

 

tworzenie zastawu

 

Z pośród urządzeń, które posiada dany producent w bazie należy wybrać:

  • Kolektory słoneczne
  • Zasobniki solarne
  • Sterownik solarny
  • Pompa obiegowa
  • Naczynie wzbiorcze
  • Konstrukcja wsporcza
  • Izolacja

 Przy każdym urządzeniu należy podać liczbę sztuk

urządzenia określone jako "urządzenia w zestawie"  biorą udział w obliczeniach w programie kolektorek i są wybierane z pośród urządzeń znajdujących się w bazie. 

Uwaga: Aby utworzyć zestaw producent musi uprzednio wprowadzić wyżej wymienione urządzenia do bazy.

Jeżeli zestaw posiada dodatkowe elementy można je dodać poprzez opcję Dodaj nowy element pojawi się okno w którym należy podać nazwę elementu oraz liczbę sztuk.

 

 

Na koniec należy podać informacje o zestawie: nazwę zestawu, cenę zestawu oraz ewentualny opis. Następne należy kliknąć zapisz 

 

Po zapisaniu zestawu wracamy do menu zestawy w którym możemy edytować zestaw, usunąć go oraz dodać do programu kolektorek 2.0 

 

 

Po stworzeniu zestawu jest on zapisywany w bazie danych, aby mógł korzystać z niego program kolektorek 2.0 Należy skonwertować zestaw do pliku xml. Czynność ta odbywa się automatycznie po kliknięciu opcji Dodaj zestaw do Kolektorek 2.0 przy danym zestawie. Listę zestawów dodanych do programu można zobaczyć klikająć opcję  Lista zestawów dodanych do programu kolektorek 2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logowanie

 

  Panel Producenta

logowanie do panelu producenta

 Baza sprzętu solarnego - online

Zobacz jak prostym i wygodnym narzędziem promocji sprzętu solarnego jest Panel Producenta  

Demo panelu producenta 

Panel producenta demo

  

       Dodaj inwestycję OZE do mapy!

         Kontakt: repowermap@ieo.pl

odwiedziło nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Ankieta użytkownika