Instytut energetyki odnawailnej

Menu Główne

Newsletter


Ankieta

Oceń funkcjonalność programu kolektorek
 

Baza danych kolektorów

   

                  Już w sklepie!

Raport i baza urządzeń

          

                    Już w sklepie!

Studia podyplomowe OZE

kolektorek2.0

Kolektorek 2.0 jest nowym, profesjonalnym programem do doboru instalacji słonecznych, kalkulacji uzysku słonecznego oraz pokrycia zapotrzebowania na ciepło. Cechuje go duża funkcjonalność i łatwość w użyciu. Pozwala instalatorowi, sprzedawcy przygotowywać pełną ofertę danego producenta a następnie w łatwy sposób ją wydrukować lub wysłać w postaci elektronicznej. Zobacz przykładowy raport. Zapewniając z jednej strony niezawodną pomoc w pracy projektantów i instalatorów słonecznych systemów grzewczych, program stwarza jednocześnie duże możliwości promocji urządzeń wybranych marek i umacniania wizerunku firm z polskiego sektora energetyki słonecznej.


Kolektorek z serii 2.0 Rozwijany jest pod patronatem Instytutu Energetyki Odnawialnej.

 

Kolektorek 2.0 daje możliwość obliczania zysku słonecznego, pokrycia solarnego wymaganej liczby kolektorów w danej instalacji solarnej w zależności od

- ustawiania kolektora

- lokalizacji

- typu kolektora

- wielkości zasobnika/zasobników

 - typu instalacji solarnej (długości przewodów rurowych, rodzaju izolacji, wielkości zasobnika solarnego, liczby zasobników solarnych)

- zużycia ciepłej wody użytkowej.

- zakładanej temperatury obliczeniowej.  

 

Kolektorek 2.0 to wygodne narzędzie do porównywania zysku energetycznego, okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych dla różnych typów kolektorów jak i całych instalacji. 

 

kolektorek 2.0 program do doboru kolektorów słonecznych

 

W celu ułatwienia pracy program na bieżąco przelicza i prezentuje w głównym oknie najważniejsze dla użytkownika dane np. roczny zysk z m2 powierzchni kolektora, sprawność, pokrycie solarne.

   - W odróżnieniu od poprzednich wersji programu znacznie poprawiony został algorytm szacowania zysku energetycznego w warunkach słabego nasłonecznienia. Pozwala to na bardziej dokładne określenie pozyskiwanej energii z instalacji w zależności od typu zainstalowanego kolektora.

 - udoskonalono model ładowania i nagrzewania zasobnika w funkcji rozkładu temperatur co pozwoliło lepiej szacować straty cieplne oraz zysk energetyczny z instalacji.

- do obliczeń wprowadzono instalacje z basenem, CO + CWU, Instalacje jedno lub dwu zasobnikowe.

- dodano obliczenia sprawności instalacji obok obliczeń sprawności samych kolektorów. Pozwala to na optymalizację całej instalacji pod kątem strat energii. 

 

Począwszy od wersji programu 2.9 dodatkowo zoptymalizowano układ okna głównego w celu ułatwienia pracy z programem.

 

kolektorek 20 wer 29 wyglad okna glownego

 

 

Kolektorek daje również możliwość dokonywana obliczeń hydraulicznych. Program pozwala obliczyć straty ciśnienia instalacji solarnej w zależności od typu połączenia kolektorów, rodzaju i liczby zastosowanych złączek, długości przewodów rurowych itd. Program oblicza optymalne parametry przepływu cieczy solarnej, co pozwala prawidłowo dobrać pompę obiegową oraz naczynie wzbiorcze.

 

kolektorek 2 armatura

 

 

Dużą zaletą programu kolektorek jest wbudowany kalkulator ekonomiczny który umożliwia wyliczenie „rocznych oszczędności”, okresu zwrotu instalacji, kosztów eksploatacji instalacji czy ekonomicznych wskaźników NPV i IRR. W zależności od rodzaju ogrzewania konwencjonalnego, zakładanego wzrostu cen energii, kosztów utrzymania instalacji itd.

kalkulator ekonomiczny kolektorów słonecznych kolektorek 2.10

Bardzo ciekawym i pomocnym parametrem jest tzw "Koszt energii"  liczony jako stosunek kosztu instalacji solarnej do uzysku słonecznego w okresie eksploatacji. Parametr ten pozwala na obiektywne porównywanie instalacji słonecznych pod kątem stosunku jakości do ceny czy kosztów energii z poszczególnych źródeł. Począwszy od wersji 2.12 program kolektorek został wyposażony w kalkulator ekonomiki instalacji kolektorów słonecznych z uwzględnieniem programu dopłat NFOŚiGW. 

 

Program kolektorek posiada także kalkulator ekologiczny dzięki któremu użytkownik w łatwy sposób może obliczyć redukcję zanieczyszczeń do atmosfery wynikającą z pozyskiwania określonej ilości energii z promieniowania słonecznego za pomocą instalacji słonecznej.

 

kalkulator ekologiczny

 

 

Do programu kolektorek 2.0 wprowadzono możliwość dodawania zestawów solarnych co znacznie ułatwia pracę oraz skraca czas obliczeń. Zestawy mogą zostać dodane do programu zarówno przez użytkownika jak i producenta w postaci aktualizacji.dodawnaie zestawów kolektorek 2.0
 
 

Poprawiono prezentację wyników tak aby była ona bardziej przejrzysta i zrozumiała dla użytkownika 

 

kolektorek prezentacja wyników

 

 

kolektorek wykres

 

zmieniono również generowanie raportu który obecnie jest zapisywany w postaci pliku PDF. Takie rozwiązane umożliwia zarówno łatwy wydruk oraz przesłanie wyników w postaci elektronicznej. 

 

Począwszy od wersji 2.9 W programie został dodany moduł umożliwiający wyświetlanie pełnej oferty producentów bezpośrednio w oknie programu kolektorek.

baza spzretu solarnego w programie kolektorek
 
oferta producenta w programie kolektorek

 

 Wyświetlone informacje  można eksportować do pliku XLS arkusza kalkulacyjnego np. Excel.

 

download kolektorek

 

 
 

 Demo programu można aktywować do pełnej wersji poprzez zakup klucza aktywacyjnego

 

kolektorek logo

 

Przykładowy raport można zobaczyć tutaj

więcej w pomocy programu


 

Zakup programu jest możliwy poprzez Instytut Energetyki Odnawialnej.

 

 

Logowanie

 

  Panel Producenta

logowanie do panelu producenta

 Baza sprzętu solarnego - online

Zobacz jak prostym i wygodnym narzędziem promocji sprzętu solarnego jest Panel Producenta  

Demo panelu producenta 

Panel producenta demo

  

       Dodaj inwestycję OZE do mapy!

         Kontakt: repowermap@ieo.pl

odwiedziło nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Ankieta użytkownika